Doprava a Přeprava

- doprava a dovoz sypkých materiálů
- dovoz recyklátů, písků, hutnících materiálů
- odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu
- doprava odpadu dle ADR
- doprava drceného kameniva a jiných materiálů

- přeprava stavební techniky
 

 

  Vlivem poptávky našich zákazníků, byly naše služby rozšířeny i o provozování vlastní autodopravy. Díky vlastní autodopravě můžeme zakázku realizovat v krátké době, což je přínosem a výhodou pro investori. Kromě samostatného externího použití také přímo podporuje naše činnosti, jako jsou demolice, zemní práce, nadměrná přeprava.
        
Vozový park průběžně rozšiřujeme a modernizujeme. Disponujeme nákladními vozidly značek Mercedes a Volvo.Výkonná vozidla našeho vozového parku, spolu s kvalifikovanou obsluhou, tvoří základ úspěšně provedené zakázky.


      


Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.

Novinky

24.3.2014 - Studánky- Garden Centre

Zahájení stavby obchodní dům: "Garden Centre" ve Studánkách

6.3.2014 - SK Špaček

Zahájení stavby: "Rekonstrukce sportovišť po povodních"

Archiv >>

Zemibau s.r.o.
Kaštanová 1198
252 42 Jesenice

Bc. Radim Vokatý
vokaty@zemibau.eu
+420 723 689 689

info@zemibau.eu
IČO: 281 56 099
DIČ: CZ28156099